Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

2014/2015

Biblioteka szkolna włączyła się w zorganizowanie Ogólnopolskich Wyborów Książek, nad którymi patronat objęła Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Celem wyborów było między innymi poznanie
i upowszechnienie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz promocja czytelnictwa i biblioteki.

Wybory zostały przeprowadzone w bibliotece szkolnej w dniach od 2–5 marca 2015 r. W wyborach książek dla klas I-III gimnazjum wzięło udział 276 uczniów, czyli 91,7 %.