Budynek

Zespół Szkół Samorządowych nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca mieści się przy ulicy Stanisława Jordana w Limanowej. W jego skład wchodzą:


- 4 oddziały klasy „0” - 94 dzieci

- szkoła podstawowa -20 oddziałów – 517 uczniów

- gimnazjum – 12 oddziałów – 303 uczniów


Łącznie uczy się tu 914 uczniów


Szkoła zastała oddana do użytku 30 sierpnia 1965 roku. Zgodnie z zamysłem projektantów budynek przewidziany był dla 410 uczniów. Kierownikiem szkoły została Karolina Czułowska.


Rosnąca ilość uczniów zmusiła władze oświatowe w 1987 roku do podjęcia decyzji o rozbudowie szkoły. Od tego czasu miały tez miejsce liczne remonty budynku:


- przebudowa dachu /1995-1996/
- remont kapitalny sali gimnastycznej /1997/
- modernizacja kotłowni /1995/
- wymiana okien i drzwi wejściowych /2003/

- ocieplenie budynku /2003/

- budowa hali sportowej /2005/
- wymiana wewnętrznej stolarki /2009/
- remont klatek schodowych /2011/
- na bieżąco doposażane są sale lekcyjne w sprzęt i pomoce dydaktyczne


Obecnie budynek składa się z 3 segmentów. Szkoła dysponuje w sumie 27 salami lekcyjnymi. Znajdują się tu:


- pracownie do nauczania języka polskiego, historii, geografii, fizyki wyposażone w sprzęt audiowizualny /komputery, projektory/
- biblioteka i czytelnia z dostępem do Internetu
- świetlica
- jadalnia
- pokój nauczycielski
- 3 pokoje dla pracowników administracji
- gabinet pomocy przedlekarskiej
- kuchnia z zapleczem
- hala sportowa /wyposażona w szatnie, natryski, pomieszczenia WC – w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych
- sala gimnastyczna
- sala języków obcych
- dwie pracownie informatyczne