Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Budynek

Zespół Szkół Samorządowych nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca mieści się przy ulicy Stanisława Jordana w Limanowej. W jego skład wchodzą:


- 4 oddziały klasy „0” - 94 dzieci

- szkoła podstawowa -20 oddziałów – 517 uczniów

- gimnazjum – 12 oddziałów – 303 uczniów


Łącznie uczy się tu 914 uczniów


Szkoła zastała oddana do użytku 30 sierpnia 1965 roku. Zgodnie z zamysłem projektantów budynek przewidziany był dla 410 uczniów. Kierownikiem szkoły została Karolina Czułowska.


Rosnąca ilość uczniów zmusiła władze oświatowe w 1987 roku do podjęcia decyzji o rozbudowie szkoły. Od tego czasu miały tez miejsce liczne remonty budynku:


- przebudowa dachu /1995-1996/
- remont kapitalny sali gimnastycznej /1997/
- modernizacja kotłowni /1995/
- wymiana okien i drzwi wejściowych /2003/

- ocieplenie budynku /2003/

- budowa hali sportowej /2005/
- wymiana wewnętrznej stolarki /2009/
- remont klatek schodowych /2011/
- na bieżąco doposażane są sale lekcyjne w sprzęt i pomoce dydaktyczne


Obecnie budynek składa się z 3 segmentów. Szkoła dysponuje w sumie 27 salami lekcyjnymi. Znajdują się tu:


- pracownie do nauczania języka polskiego, historii, geografii, fizyki wyposażone w sprzęt audiowizualny /komputery, projektory/
- biblioteka i czytelnia z dostępem do Internetu
- świetlica
- jadalnia
- pokój nauczycielski
- 3 pokoje dla pracowników administracji
- gabinet pomocy przedlekarskiej
- kuchnia z zapleczem
- hala sportowa /wyposażona w szatnie, natryski, pomieszczenia WC – w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych
- sala gimnastyczna
- sala języków obcych
- dwie pracownie informatyczne