Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Świetlica

Z zajęć świetlicowych w roku szkolnym 2013/2014 korzysta na dzień dzisiejszy 167 uczniów, w tym 18 pięciolatków.. Największe „spiętrzenie” dzieci w świetlicy jest
w godzinach 1100-1400. Wówczas jest ponad 80 uczniów. Dzieci zapisane do świetlicy uczestniczą w licznych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
Ze stołówki korzysta 315 osób

Świetlica szkolna realizuje cztery  podstawowe funkcje:
 • opiekuńczą – czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem
 • profilaktyczną – stymuluje procesy rozwojowe
 • reedukacyjna- wyrównywanie braków
 • kompensacyjną – wyrównywanie szans zaniedbań.

Funkcje te realizowane są przez:
 • Wychowanie obywatelskie
 • Kształtowanie postawy tolerancji
 • Wdrażanie do postępowania zgodnego z zasadami demokracji
 • Wychowanie prozdrowotne
 • Kształtowanie odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu obowiązków
 • Wychowanie ekologiczne
 • Wychowanie przez kulturę
 • Wychowanie regionalne

Główne założenia pracy w świetlicy szkolnej:
 1. Zapewnienie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach.
 2. Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny.
 3. Przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego.
 4. Poszerzenie wiedzy narodowościowej.
 5. Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.
 6. Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.
 7. Rozwijanie zainteresowań życiem przyrodniczym.
 8. Pogłębianie rozszerzanie i utrwalanie wiadomości z różnych dziedzin.
 9. Rozwijanie zdolności autorskich, recytatorskich, wokalnych w małej formie teatralnej w świetlicy.
 10. Zorganizowanie zajęć integracyjnych i socjoterapeutycznych dla nowo przybyłych i nadpobudliwych dzieci.
 11. Systematyczne udzielanie pomocy uczniom słabszym.
 12. Objęcie specyficzną opieką dzieci pięcioletnich.

Regulamin świetlicy