Jadalnia

  • Na obiady zapisanych jest około 400 uczniów.
  • Personel kuchni bardzo stara się, aby obiady były smaczne, urozmaicone i pożywne.
  • Obiad wydawany jest od godziny 11:00 do 13:20. Obecność ucznia na obiedzie zaznaczana jest przez nauczyciela dyżurującego na liście. W przypadku, gdy dziecko nie je obiadu z powodu nieobecności (np. jest chore lub pojechało na wycieczkę), a rodzic chce aby opłata została odliczona, zobowiązany jest zgłosić nieobecność dziecka najpóźniej do godziny 8:00 tego samego dnia.
  • Płatności za obiady dokonuje się do 10. dnia każdego miesiąca, na konto podane na stronie głównej Szkoły w zakładce "OGŁOSZENIA - Opłata za obiad".  Prosimy o terminowe wpłaty.
  • Na jadalni obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów.
  • Uczniów prosimy, aby przebierali buty na zastępcze.
  • Serdecznie prosimy rodziców, aby nie wchodzili razem z dziećmi na stołówkę, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
  • Nauczyciel dyżurujący zawsze chętnie pomaga i troszczy się, aby powierzone mu dzieci miały dobre warunki do spożycia obiadu.
  • Osoby korzystające z jadalni bardzo prosimy o kulturalne zachowywanie się i pozostawienie po sobie porządku (np. zasuwanie krzeseł, sprzątanie sztućców, kubków).

Miłego korzystania z jadalni szkolnej!