Integracja

Nasze motto:

"Nie porównuję dziecka z innym dzieckiem,
ale każde dziecko z nim samym"

(Pestalozzi)

 

     W roku szkolnym 2003/2004 dzięki zrozumieniu i zaangażowaniu dyrekcji szkoły rozpoczęła funkcjonowanie pierwsza w powiecie limanowskim klasa integracyjna. Tworząc klasę  czerpaliśmy z doświadczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie.

Decyzja o utworzeniu klasy integracyjnej była wyjściem naprzeciw potrzebom dzieci

z niepełnosprawnością i ich rodziców. W następnych latach powstawały kolejne oddziały integracyjne, których naczelnym zadaniem było zapewnienie atmosfery akceptacji, bezpieczeństwa i równości każdemu dziecku. Inauguracja roku szkolnego przez pierwszą klasę integracyjną- kl 1a.