Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Kadra

W szkole zatrudniony jest: psycholog, pedagog, logopeda, higienistka szkolna

Wychodząc na przeciw potrzebom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciele zdobyli kwalifikacje  z zakresu:

oligofrenopedagogiki – nauczanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
tyflopedagogiki - nauczanie osób z dysfunkcją wzroku,
surdopedagogiki – nauczanie osób z dysfunkcją słuchu,
terapii pedagogicznej – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
autyzmu – wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja osób autystycznych,
korekcji wad postawy – gimnastyka korekcyjna.