Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Lekcje jazdy na łyżwach

W dniu 16.01.2014 r. w ramach zajęć lekcyjnych nauczyciel wychowania fizycznego Kindlik Piotr zabrał klasę V na lodowisko, aby uatrakcyjnić zajęcia. Jazda na łyżwach na świeżym powietrzu wpływa korzystnie na stan zdrowia dziecka: polepsza wentylację płuc, wzmacnia ogólną przemianę materii, hartuje organizm. Udział w zajęciach sportowych na świeżym powietrzu zapewnia dzieciom pełny wypoczynek psychofizyczny, a także sprawia im dużo radości. Oprócz nabycia przez uczniów umiejętności jazdy na łyżwach jest chęć atrakcyjnego zaspokajania potrzeb ruchowych dziecka, tak by aktywność fizyczna podejmowana była przez nie świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem.
 

 SCENARIUSZ LEKCJI

 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KL. V

 
Klasa: V ( dziewczęta)
Miejsce zajęć: lodowisko
Pomoce i przybory dydaktyczne: pachołki, chorągiewki, łyżwy,
Ilość osób: 10
Prowadzący: mgr Kindlik Piotr
 

Temat lekcji: Nauka jazdy przodem i tyłem na łyżwach.

Cele szczegółowe: Uczeń poznaje nowe gry i zabawy, odkrywa swoje możliwości podczas zabaw na łyżwach, odkrywa przyjemność z rywalizacji oraz współdziałania z partnerami z zespołu.

Zadania szczegółowe w zakresie:
Sprawności motorycznej - uczeń poznaje ćwiczenia podnoszące poziom zwinności szybkości, skracając czas reakcji na bodźce i sygnały zewnętrzne;
Umiejętności - uczeń potrafi posługiwać się kończynami dolnymi podczas wykonywania ćwiczeń na łyżwach, umie kierować umiejętnie ruchami swojego ciała w zależności od sytuacji zewnętrznej;
Wiadomości - uczeń zna zasady kulturalnego dopingu, wie, co to jest aktywność ruchowa;
Postawy - uczeń potrafi współpracować w grupie, umie zastosować zdrowe zasady rywalizacji w stosunku do siebie i innych (zasada fair play).

Ścieżka edukacyjna: edukacja prozdrowotna: zabawy ruchowe, rekreacja.
 
Tok lekcji
Nazwa i opis ćwiczenia
Dozo
-wanie
Uwagi organizacyjne.
I. Część wstępna – 10’
Organizacja lekcji.
Zbiórka- podanie tematu lekcji.
 

Zwrócenie uwagi na porządek                              i przygotowanie zajęć

 
 

Ćwiczenia wszechstronnie przygotowujące do części głównej

 

GRY I ZABAWY OŻYWIAJĄCE

 

- berek na łyżwach, dwóch uczniów wyznaczonych przez nauczyciela goni, reszta uczniów ucieka. Zmiana goniącego następuje po dotknięciu uciekającego przez goniącego;

 

- jazda dookoła lodowiska: krążenie RR;

 

Zabawa Dzień i noc dwie drużyny ustawione tyłem do siebie na środku lodowiska. Na hasło dzień członkowie tej drużyny odwracają się w stronę nocy i starają się ich dogonić.

 
 
 
Ok. 10’
 
 
 

Ćwiczenie powtarzamy 4 x.

 
 
 
 
 
 
 

Ćwiczenie powtarzamy 5x.

 
 
II. Część główna- 30’
 
 
 
Gra z akcentem szybkościowym.
 
 
 
 
Gra z akcentem szybkościowym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zabawa z akcentem szybkościowo-orientacyjnym.

 
 
 
 
 
 

GRY I ZABAWY DOSKONALĄCE JAZDĘ W PRZÓD

 
Wyścigi przodem

Drużyny ustawione w dwóch rzędach, jazda do pachołka i z powrotem, Wyścig jest ukończony, gdy ostatni zawodnik powróci na koniec szeregu.

 
 
Jazda slalomem
 

Jazda slalomem pomiędzy pięcioma pachołkami, powrót po prostej.

 
 

GRY I ZABAWY DOSKONALĄCE HAMOWANIE

 
Zabawa Baba Jaga
 

Reguły zabawy tak jak w zabawie Raz , dwa, trzy Baba Jaga patrzy. Zawodnicy hamują po odwróceniu się ucznia.

Zabawa „Stop”
 
 

Wszyscy ćwiczący poruszają się jazdą w przód na długości lodowiska na sygnał muszą się jak najszybciej zatrzymać. Osoba, która zatrzyma się ostatnia wykonuje 5 przysiadów

 
 
 
 
ODMIANA:

1 sygnał hamowanie pługiem,

2 sygnały hamowanie zwrotem

 
Bieg stonóg.

Drużyny ustawione w dwóch rzędach, Każdy trzyma swojego poprzednika za biodra. Na sygnał ”stonogi” okrążają pachołki i wracają na miejsce.

 
Jazda dowolna- doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powtórzenie 2x

 
 
 
 
 

Powtórzenie 2x

 
 
 
 
Hamowanie pługiem i zwrotem.
 
 

Zabawę powtarzamy 5 razy

 
 
 
 
 

Powtórzenie 2x

 
 
 
 
 
 
 
 

Zwrócić uwagę na większą szybkość ćwiczących.

Część końcowa 5’
 
Ćwiczenia uspokajające.

ZABAWY DOSKONALĄCE JAZDĘ W TYŁ.

Uczniowie ustawieni w szeregu wykonują jazdę tyłem.

 
2’
 

Pokaz wykonuje nauczyciel.

 

W tym czasie niećwiczący zbierają sprzęt.

 
Zakończenie lekcji.
 

Podsumowanie i omówienie zajęć. Ocena najaktywniejszych uczniów.

Zbiórka, Pożegnanie okrzykiem.

 
 
 
3’
 
 
 
 

Opracował: mgr Kindlik Piotr