Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Lekcje tańca

Jak się okazuje, świetną alternatywą dla sportu może być taniec, który umożliwia nam nie tylko zachowanie zdrowia i dobrej kondycji, ale również poprawienie samopoczucia. Podczas lekcji z wychowania fizycznego odbyła się lekcja taneczna dla dziewcząt i chłopców z kl. VI.

 
Scenariusz zajęć wychowania fizycznego
 

Nauczanie figur i kroku Poloneza. Polskie tańce narodowe.

 
Klasa:   VI (dz i chł)

Cele główne lekcji:

Umiejętności:                        
1. Poznanie kroków i figur Poloneza
2. Współtworzenie układu tanecznego

Psychomotoryka: Kształtowanie płynności ruchów, koordynacji, nawyku prawidłowej postawy.
Wiadomości: Poznanie tańców narodowych.
Wychowawcze: Uwrażliwienie muzyczno-ruchowe.
Miejsce ćwiczeń: Sala gimnastyczna.
Czas: 45min.
Liczba ćwiczących: 26
Pomoce: magnetofon.
 
 
Tok lekcji

Nazwa i opis zadania

Dozowanie
Uwagi metodyczne
Lp.

CZĘŚĆ I WSTĘPNA 9 MIN

Czynności organizacyjno porządkowe.

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu oraz głównych zadań lekcji.

2,30’
 
Dwuszereg.
 

Omówienie narodowych tańców polskich (Oberek, Mazur, Polonez, Krakowiak, Kujawiak) ze szczególnym uwzględnieniem Poloneza.

6,30’
 

CZĘŚĆ II GLÓWNA 33 MIN

Organizacja
zajęć
FIGURY i Kroki POLONEZA

I.                   Ćwiczenie figur bez muzyki

II.                Ćwiczenie poszczególnych figur z muzyką

III.           Układ taneczny wg poniższego porządku

 1. Wyjście – koło parami
 2. Utworzenie koła trzymając się za ręce; do środka koła – na zewnątrz
 3. a) obrót w parach
b) za ręce – w koło
 1. Marsz po kole, zatrzymanie,
 
Pokaz prawidłowo wykonanego kroku

CZĘŚĆ II GLÓWNA 33 MIN.

 
 1. Partnerka obchodzi partnera
 2. Marsz po kole, zatrzymanie, obrót w parze
 3. Marsz po kole, para rozchodzi się, przechodzi za parą idącą przed nią
 4. Marsz po kwadracie, rozejście się w 2 kwadraty
 5. Pary łączą się, partner R nad partnerką
 6. Tunel
 7. Marsz po kole
 8.  Czwórki
 9.  jw. marsz w przód
 10.  jw. marsz w tył
  1. za ręce
  2. bez trzymania się za ręce
 11.  Dziewczęta za RR w parach
 12.  Dz + Ch od siebie do siebie (twarzami zwróceni do siebie)
 13. W kółko czwórkami trzymając się za obie ręce
 14.  Młynek
 15.  Obrót partnerki pod ręką partnera (wolny – trwający cały takt).
 16.  Ukłon
 
 
 

CZĘŚĆ III KOŃCOWA

3 MIN.

Zakończenie lekcji

Zbiórka w siadzie prostym na podłodze. Omówienie zadań lekcji, popełnione błędy. Zadanie domowe: Kontrola własnej postawy ciała przed lustrem. Sprawdzenie stanu ćwiczących, , pożegnanie.

Higiena osobista.
3’
.
 
 

                                                                                                          Opracował: Kindlik Piotr