Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Lekcja koszykówki

W dniu 25  marca klasa VI odbyła zajęcia fakultatywne z koszykówki. Do lekcji nauczyciel wykorzystał bardzo ciekawe przybory koszykarskie jak i koordynacyjne, a były to dryblerki czyli okulary pomocnicze w technice kozłowania oraz drabinka koordynacyjna.

KONSPEKT LEKCJI Z GIER SPORTOWYCH

TEMAT: Doskonalenie kozłowania piłki koszykowej.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE:

MOTORYCZNOŚCI: kształtowanie zręczności i wytrzymałości;
UMIEJĘTNOŚCI: uczeń potrafi kozłować piłkę w biegu bezbłędnie przez dwie długości boiska;
WIADOMOŚCI: uczeń umie zastosować przepisy dotyczące poruszania się z piłką po boisku i liczenia punktów w grze szkolnej;
DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: uczeń będzie potrafił zorganizować i sędziować grę szkolną w piłkę koszykową.
 
MIEJSCE ZAJĘĆ: sala gimnastyczna
KLASA: VI
LICZBA ĆWICZĄCYCH: 10
PŁEĆ: dziewczęta
CZAS: 45 minut
PRZYBORY: piłki koszykowe, ławka, dryblerki, drabinka koordynacyjna, pachołki
PROWADZĄCY: Kindlik Piotr
Metody realizacji zadań ruchowych: pogadanka, zabawowa-naśladowcza,
Formy prowadzenia zajęć: rozsypka, frontalna, w zespołach.

 TOK LEKCJI.

ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE.
CZAS
 
UWAGI
ORGANIZACYJNO METODYCZNE
CZĘŚĆ WSTĘPNO-PRZYGOTOWAWCZA ( 15 min.)
1. Czynności. organizacyjno-
porządkowe
1.Zbiórka,raport i powitanie.
2.Sprawdzenie obecności.
3.Podanie i omówienie tematu lekcji.
2 min.
Ustawienie uczniów w
dwuszeregu.
2. Zabawa ożywiająca

„Berek żuraw” –kto chce uniknąć schwytania przez berka przyjmuje pozycję podobną do żurawia –staje na jednej nodze, podkładając pod kolano drugiej, wysoko ugiętej, rękę, którą równocześnie chwyta się za nos. Jeśli zostanie dotknięty przez berka zanim przyjmie pozę żurawia staje się nowym berkiem.

3 min.
 
 
 
 
 
Berek oznaczony szarfą.
Uczniowie poruszają się po całej sali.
 
 
 
 
3. Ćw. kształtujące

1.Trucht, na gwizdek bieg tyłem, na drugi powrót do truchtu.

2.Bieg, na gwizdek obrót wokół własnej osi.
3.Bieg krokiem odstawno-dostawnym.

4.Bieg z naprzemiennym krążeniem ramion w przód i w tył, na przemian i oburącz.

5.Marsz, ramiona w przód, wymachy nóg z dotknięciem stopą dłoni.

6.Skiping A,B,C.
7.Lekki rozkrok, skłony tułowia w przód z pogłębieniem.
8.P.W.j.w.,skłony tułowia do prawej i lewej nogi.
9.Rozkrok, ramiona w bok, skrętoskłony tułowia.
10.Podpór przodem –„ pompki”.

11.Leżenie tyłem, kolana ugięte, ramiona na karku –„ brzuszki”.

12.Podskoki w miejscu obunóż, na prawej, a następnie lewej nodze.

10 min.
Uczniowie poruszają się po obwodzie koła.
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie w rozsypce.
CZĘŚĆ GŁÓWNA ( 25 min.)
4. Doskonalenie elementów techniki kozłowania piłki.
 
 
 
 
 
 
 

1. Kozłowanie piłki w miejscu prawą i lewą ręką. Uczeń kozłując przechodzi ze stania do siadu i wstaje.

2. Kozłowanie piłki w marszu prawą, a następnie lewą ręką.

3. Kozłowanie piłki slalomem w biegu, zmiana ręki kozłującej za pachołkami.

4. Kozłowanie piłki ćwiczący biegnie pomiędzy drabinkami
5. Kozłowanie piłki w biegu po ławeczce gimnastycznej .
6. J.w., ale z lewej strony .ławki
15 min.
Uczniowie w rozsypce, każdy posiada piłkę.
Uczniowie poruszają się po obwodzie sali.

Nauczyciel objaśnia ćwiczenia i koryguje występujące błędy.

 
 
 
 
5.Gra szkolna.

Gra szkolna na dwa kosze, wykorzystanie elementów technicznych ćwiczonych w poprzedniej części lekcji.

10 min.

Dziewczęta tworzą 2 zespoły i chłopcy 2, oznaczone szarfami.

CZĘŚĆ KOŃCOWA (5 min.)
6. Ćwiczenia uspokajające

1. Spokojny marsz, wznos ramion w górę, wspięcie na palcach.

2. Marsz, wznos ramion przodem w górę z jednoczesnym wdechem, opuszczenie bokiem z jednoczesnym wydechem.

3. Swobodne skłony tułowia w przód.
3 min
Uczniowie poruszają się po obwodzie sali.
7. Czynności organizacyjno –porządkowe.
1. Podsumowanie i ocena zajęć.

2. Motywacja uczniów do samodzielnego ruchu w czasie pozalekcyjnym.

2 min.
Uczniowie w siadzie skrzyżnym.
 
Opracował: Kindlik Piotr