Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Nauka pracy nóg do kraula na piersiach

Projekt pt. „Pływaj razem z nami” to nic innego jak program który ma na celu podnieść poziom ogólnej sprawności fizycznej uczniów a w szczególności:
- opanowanie podstawowych umiejętności pływackich
- wdrożenie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych
- poprawę stanu świadomości dzieci i bezpieczeństwa młodzieży wypoczywającej nad otwartymi akwenami wodnymi
- wzrost poziomu nabytych umiejętności pływackich itp.
W ramach projektu  dzieci z klas IV szkoły podstawowej uczestniczą w zajęciach nauki pływania na pływalni krytej w Limanowej.
W ramach trzeciej i czwartej godziny wychowania fizycznego prowadzone są w Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem naszych nauczycieli Pani Olesiak Agnieszki i Sukiennik-Mordarskiej Anny.
Konspekt lekcji WF, pływanie

Temat: Nauka pracy nóg do kraula na piersiach

Cele główne:
  1. Umiejętności: prawidłowa technika pracy nóg do kraula na piersiach oraz umiejętność oddychania .
  2. Wiadomości: dotyczące zwiększonych oporów środowiska wodnego, silniejszy wydech do wody, technika pracy nóg.
  3. Sprawność motoryczna: siła, wytrzymałość.
  4. Akcent wychowawczy: dyscyplina i systematyczność.
Miejsce: pływalnia kryta
Ilość ćwiczących: 15
Klasa: IV
Czas: ok. 40 min.
Przybory: piłki gumowe – 5, deski – 15 

Tok lekcji
Zadania szczegółowe
Dozowanie
Uwagi organizacyjno-metodyczne
 
 
1.Zorganizowa-nie grupy i sprawdzenie gotow. do zajęć
 
 
2.Nastawienie do aktywnego udziału w lekcji
 
 
 
 
 
3.Rozgrzewka,
profilaktyka , psychomotoryka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zbiórka na brzegu basenu

2. Powitanie uczniów oraz sprawdzenie obecności czytając listę w dzienniku .

3. Sprawdzamy stroje kąpielowe ,przypominając o zdjęciu niebezpiecznych przedmiotów

(zegarki , łańcuszki itp.)
 

Umotywowanie do intensywnej pracy , ze wskazaniem na kluczową rolę pracy nóg w pływaniu tym stylem .W-wyporność i opór wody

 
 
 
 
Na lądzie :
1. Naprzemianstronne krążenia rr w przód .
2. Skręty T z rr na karku (spójrz za siebie na
kolegę )

3. Wykonujemy 10 przysiadów , przy wyproście wspięcie na palce.

4. Skłony T w przód w rozkroku.
5. Skłony T w bok w rozkroku .
6. Siedząc na ławeczce wykonujemy krążenia
stóp i głowy .
W opis pracy nóg – prawidłowa technika .
Podczas opisu N pokazuje ruchy siedząc na ławeczce .
Uczniowie najpierw naśladują nauczyciela
na ławce a następnie ćw. Ruchy nóg w wodzie
siedząc na brzegu basenu .
 
Dzieci idą pod prysznic . Wchodzą do wody .
Z. ożywiająca „Wesołe foki ”
 
 
 
2’
 
 
 
1’
 
 
 
 
 
 
3’
 
 
 
 
 
3’
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
 
dwuszereg
AW -dyscyplina , niećwiczący siadają na ławeczkę.
 
 
 
 

-pływanie kraulem umożliwia      przemierzanie największych odległości w najkrótszym czasie -jest najszybszym sposobem pływania w pływaniu sportowym.

 
Dzieci stoją w rozsypce , żeby
każdy miał trochę miejsca .
Wszystkie ćw. wykonujemy na sygnał N .

Dzieci stoją w bezpiecznej odległości od przelewów pływalni .

 
 
 
Szybko i zwięźle żeby dzieci
nie zanudzić, ale żeby zrozumiały .
Forma frontalna.
 
 
 
 
Ściągamy liny torowe .
Ustawienie w rozsypce . Zasady zabawy wg Karpińskiego .
 

4. Kształtowanie umiejętności , doskonalenie sprawności i rozwijanie zdolności twórczych.

 

Trzymając za przelew pływalni dzieci pracują nogami leżąc na piersiach. Następnie dołączamy wydech do wody .

Dzielimy grupę na 3 zespoły (3 tory)

 Tor 1: Z. „Badanie podwodnych jaskiń”

 Przepływamy w rzędach pod nogami kolegów pracując nogami do kraula. Zaczynamy od ostatniego w rzędzie. Tor 2: pływanie z deską przed sobą na piersiach. Dopłynięcie z kilku m. do ściany

Tor 3: Zawody: kto dalej dopłynie wytrzy mując w poślizgu na piersiach po ode- pchnięciu od ściany. Zwracamy uwagę na

odpowiednie zaczerpnięcie powietrza .

Z. „Wrzucanie kłody”. Dzieci kładą się na brzegu basenu , N po kolei wpycha je do wody a te dopływają do ściany basenu .

Z. „Ratowanie piłek”. N kolejno rzuca każdemu piłkę . „Dopłyńcie do piłki i przetransportujcie ją do brzegu w nietypowy sposób nie chodząc po dnie.” „A teraz wykorzystajcie deski do jak najdłuższego utrzymania się na wodzie, dryfujące statki.”

Wyścigi w parach na szerokość basenu z deską trzymaną w przodzie .

„Wodne spychacze”. W parach leżąc na piersiach staramy się przepchnąć partnera pracując nogami do kraula (deska trzyma-na przed sobą)

 
3’
 
 
4’
 
 
 
 
 
 
 
3’
 
 
4’
 
 
3’
 
3’
 

Głębokość wody do połowy klatki piersiowej dzieci, forma frontalna. Zwracamy uwagę na równomierny oddech i prawidłową pracę nóg . Uczulamy, żeby nie zwężali nóg gdy ktoś pod nimi płynie .Forma zajęć w zespołach

 
 
Jeden z zespołu pilnuje kto dopłynął najdalej
 
 
 

F. frontalna. Po dopłynięciu do ściany uczeń wychodzi z wody po drabince i powtarza ćw.

F. indywidualna. Zwracamy uwagę by nikt nie powtarzał tego co wymyślił kolega. Nagradzamy „dryfującego” najdłużej

 
 
 

Wygrywa osoba, która dłużej utrzyma się na wodzie, lub przepcha partnera za linię N.

5. Uspokojenie organizmu .
 
 
 
 
 
6. Część organizacyjno-porządkowa
 
7. Nastawienie do aktywności w czasie wolnym
 
Z. „Czaty w wodzie”. Dzieci jak najszybciej

biegną do N ale gdy się odwróci przodem starają się wytrzymać w bezruchu . Kto się ruszy idzie na koniec . Po zabawie wychodzimy z basenu .

 
Zbiórka na brzegu basenu . Liczymy grupę

i udzielamy pochwał oraz jeśli to konieczne upominamy za złe zachowanie .

 
„Wyciągnijcie rodziców na basen i sprawdźcie
czy potrafią tak pływać jak wy ”
 
 
3’
 
 
 
 
1’
 
 
1’
 
Odkładamy przybory na brzeg.
Dotknięcie ściany rozpoczyna zabawę od nowa .
 
Opracowała: Olesiak Agnieszka,

 Sukiennik-Mordarska Anna