Pracownicy niepedagogiczni

Administracja

mgr Jabrucka Angelika /sekretarz szkoły/
mgr Szewczyk Monika /intendent/pomoc administracyjna/

Obsługa

Garcarz Henryk /konserwator/
Śliwa Roman /konserwator/
Jabrucki Piotr /konserwator/
Wróbel Marek /konserwator/
Fabisz Stanisława /sprzątaczka/
Jasica Paulina /sprzątaczka/
Kędroń Anna /sprzątaczka/

Sora Aneta /sprzątaczka/
Wąsik Jolanta /sprzątaczka/
Wojtas Maria /sprzątaczka/
Wróbel Weronika /sprzątaczka/

Obsługa kuchni

Kaim Aleksander /szef kuchni/
Gąsior Józef /pomoc kuchenna/
Dudka Zofia /pomoc kuchenna/
Śmierciak Anna /pomoc kuchenna/