Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr Wiesław Wójtowicz

Zastępca dyrektora: mgr Teresa Dudek                                        

 

Kadra kierownicza od roku 1965

Nazwisko imię Stanowisko Okres pełnienia funkcji
mgr Anna Bogacz kierownik 1969-1976
dyrektor 1977-1980 (styczeń)
mgr Stefan Bugajski  z-ca dyrektora 1988 (sierpień)-1988 (grudzień)
mgr Marek Czeczótka z-ca dyrektora 1980 (styczeń)-1984
dyrektor 1984-1988 (sierpień), 1988 (grudzień)-2002
Karolina Czułowska kierownik 1965-1967
mgr Teresa Dudek z-ca dyrektora 2006-nadal
mgr Wiesława Jurowicz z-ca kierownika 1976-1977
Józef Juszczak z-ca kierownika 1967-1969, 1970-1976
z-ca dyrektora 1977-1980 (styczeń)
kierownik 1976-1977
dyrektor 1980 (wrzesień)-1984
Maria Mamak z-ca kierownika 1969-1970
Stanisław Ociepka z-ca dyrektora 1984-1988, 1988 (grudzień)-2007
dyrektor 1988 (sierpień)-1988 (grudzień)
mgr Michał Twaróg kierownik 1967-1969
mgr Wiesław Wójtowicz z-ca dyrektora 2002 (wrzesień)-2002 (grudzień)
dyrektor 2002 (grudzień)-nadal
mgr Wojciech Wroński dyrektor 1980 (styczeń) - 1980 (wrzesień)