Uroczystość nadania imienia szkole

"Szukajcie prawdy jasnego płomienia

szukajcie nowych, nieodkrytych dróg".

/A. Asnyk "Do młodych"/

W mury "Trójki" wpisało swą historię kilka pokoleń młodych Limanowian. Zamyśleni nad tym, co z lat pełnych wiary w świat i ludzi, lat ideałów, marzeń i postanowień spełniło się, a co sprawiło zawód i rozczarowanie, nie poprzestawano na tym czego już dokonano. Szukano prawdy.

Wiosną 1996 roku rozpoczęto pracę wychowawczą nad poznaniem postaci księdza pułkownika Józefa Jońca - Limanowianina.

Dostrzeżono w Nim przede wszystkim gorący patriotyzm, ofiarną miłość, wytrwałość w dążeniu do celu, chęć służenia innym, odpowiedzialność, prawość charakteru...

Uznano Go godnym wzorcem oddziaływań wychowawczych i pierwszego lipca 1996 roku wystąpiono do  Urzędu Miasta w Limanowej z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia księdza pułkownika Józefa Jońca.

Uroczystość nadania imienia miała miejsce 7 września 1996 roku. Uświetnili ją swoją obecnością m. in.:

p. Maria Kazimierczak - siostrzenica księdza Józefa Jońca

Ksiądz Biskup generał Sławoj Leszek Głódź - Biskup Polowy Wojska Polskiego

Ksiądz Biskup Piotr Bednarczyk

Ksiądz Prałat Józef Poręba - proboszcz Bazyliki Mniejszej w Limanowej.

gen. bryg. Zdzisław Walczewski - dowódca KOW

gen. bryg. Brunon Herrmann - z-ca szefa sztabu KOW

Ksiądz Prałat płk. Stanisław Olszyński

Ksiądz mjr. January Wątroba - Dziekan S.O.W.

ppłk dypl. M. Kubielski - Dowódca 25 Dk Pow

Jerzy Nalepka - Kurator Oświaty w Nowym Sączu (w tym czasie)

Roman Duchnik - ówczesny Burmistrz Limanowej.

W czasie uroczystości nadano imię szkole i dokonano odsłonięcia popiersia Patrona . (Rzeźbę oraz tablicę pamiątkową zaprojektował i wykonał artysta z Limanowej - Jan Kurek).

Po obu stronach popiersia są dwie gabloty. W lewej (patrząc na ścianę) zgromadzono dziesięć zdjęć z rodzinnego albumu Jońców. Umieszczono tu także mapę żołnierskiej drogi ks. płk. J. Jońca Kapelana 3 Dsk.

W drugiej gablocie jest KALENDARIUM oraz symbole znajdujące się na nowym sztandarze szkoły. Są też reprodukcje MEDALI PAMIĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z WALKAMI O MONTE CASSINO oraz fotografie przedstawiające ODZNACZENIA I ODZNAKI ks. płk. J. Jońca. Materiały zebrali, zaprojektowali wnętrza gablot i wykonali je - nauczyciele naszej szkoły: p.p. Ewa Wójcik i Jerzy Bogacz.

Uczestniczący w uroczystości zwiedzili izbę pamięci poświęconą patronowi szkoły.W kilku gablotach zgromadzono fotografie i pamiątki z życia księdza płk. J. Jońca. Następnie odbyła się w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej Msza św., którą celebrował ksiądz bp S. L. Głódź. W cza

Nadanie imienia szkole, wręczenie i poświęcenie sztandaru zbiegło się z pierwszą pielgrzymką żołnierzy Krakowskiego Okręgu Wojskowego, jednostki Nadwiślańskiej MSW i oddziałów Straży Granicznej z terenu Krakowskiego Okręgu Wojskowego.

SZTANDAR

Społeczeństwo Limanowej przy zaangażowaniu Rady rodziców ufundowało nowy sztandar, który przedstawiciele Rady Rodziców przekazali na ręce dyrektora M. Czeczótki, a ten wręczył go młodzieży. Niezwykle pięknie zabrzmiały słowa Jego Ekscelencji ks. Sławoja Leszka Głódzia skierowane do młodzieży podczas uroczystości przekazania sztandaru:

"Sztandar całuje się z namaszczeniem jak ręce matki, bowiem sztandar to Ojczyzna, to Matka, którą się całuje w rękę, oddaje szacunek".

Sztandar naszej szkoły odczuwamy jako symboliczny wyraz przełomu wskazujący przyszłość młodym pokoleniom.

Twórcą projektu sztandaru jest pani Ewa Wójcik - nauczycielka plastyki w naszej szkole.